Mladi stručnjaci iz Banjaluke osmislili su internet platformu za praćenje kompletnog procesa proizvodnje. Ponudili su jednostavno i brzo rješenje za brojne probleme s kojima se susreću menadžeri i radnici u proizvodnji. Aplikacija se nalazi na internetu pa je dostupna u svakom trenutku i sa svakog mjesta. O njihovom startupu, počecima i izazovima na koje nailaze svakodnevno, razgovarali smo s Borisom Maksimovićem, administratorom i direktorom.

Šta je Firm Kontrol, čim se bavi?

B.M. Firm Kontrol je online alat za praćenje proizvodnje. Najprostorije rečeno, njegov zadatak je da pomaže ljudima u proizvodnim firmama da prate proizvodnju od ulaza materijala, preko radnih naloga, pa do izlazne fakture. Isto tako, šta god da se desi računaru sa kojeg se pristupa aplikaciji, podaci će biti sigurni. Tako je eliminisana opasnost od gubljenja podataka zbog kvara računara, eksplozije instalacija ili nečeg trećeg.

Ko stoji iza cijelog projekta?

B.M. Osnivači Firm Kontrola su Boris Gverić i Bojan Kaurin. Oni su i vlasnici firme. Druga dva člana tima su Božidar Gverić, koji nam je tokom razvoja bio, a dobrim dijelom je to i sada, najveći izvor podataka o samom proizvodnom procesu, kao i moja malenkost. Ja sam u vrijeme kad smo počinjali sa radom na sistemu takođe radio u administraciji jedne proizvodne firme i imao sam probleme u praćenju izvještaja i računanju efektivnosti proizvodnje koje nisam mogao da riješim običnom tabelom u Ekselu.

Kako ste došli na ideju da pokrenete ovakav posao?

B.M. Priča je počela tako što su Bojan Kaurin i Boris Gverić, svako sa svoje strane, morali da slušaju brojne žalbe o tome kako je teško pratiti proizvodnju. Bojanov otac je bio direktor jedne firme iz metalskog sektora, a Borisov brat, gorespomenuti Božidar, radi kao inženjer u jednoj fabrici metalnih dijelova za namještaj. I jedan i drugi su nailazili na brojne probleme pa su Boris i Bojan jednom došli na ideju na im pomognu tako što će napraviti softver koji će im omogućavati da prate proizvodnju na jednostavan i efikasan način u svakom trenutku i sa svakog mjesta.  Tako je sve krenulo. Onda je sistem počeo da raste i raste i svi smo od Borisa i Bojana tražili da isprogramiraju nešto za šta smo vjerovali da bi moglo biti korisno i to je s vremenom postao jedan jako veliki poduhvat.

Koliko dugo ste u poslu?

B.M. Ideja se rodila nekad krajem 2014. ili početkom 2015. Tokom 2016. radilo se na inicijalnoj arhitekturi sistema. Prosto rečeno, građen je bukvalno od nule. Sredinom 2016. napravili smo nešto za šta smo vjerovali da može zadovoljiti većinu naših klijenata pa smo krenuli da opipavamo puls i išli od jedne do druge proizvodne firme i nudili privrednicima da probaju softver i da kažu kako im to sve izgleda, da li zadovoljava njihove potrebe, šta im koristi, šta im fali itd. Shvatili smo tada da su neke naše hipoteze bile pogrešne i da neke stvari, za koje smo mi vjerovali da nisu tako bitne, imaju krucijalnu važnost u proizvodnom procesu pa smo, kako se to kaže u startap žargonu, morali malo da pivotiramo. Razvili smo čitavn niz novih stavki na osnovu povratnih informacija koje smo dobili od privrednika i kada smo dobili ono što je većini njih odgovaralo odlučili smo da registrujemo firmu. To se desili na samom kraju 2016. U suštini, možemo reći da smo kao firma aktivni od prvih dana 2017. godine, ali da je priča krenula mnogo ranije.

Na kakav odziv ste naišli, koliko su privrednici zainteresovani za vašu internet platformu?

B.M. Bilo je svakakvih reakcija, neki su bili oduševljeni onim što smo napravili i pristupačnošću sistema. Kako onom finansijskom tako i jednostavnošću. Mi smo u početku rekli da hoćemo da napravimo softver koji je jeftin, jednostavan i jedinstven. Pravili smo softver za mala i srednja preduzeća s namjerom da pomognemo privrednicima da dođu do kvalitetnog softvera, ali da ne moraju da izdvajaju desetine hiljada maraka, koliko neki drugi sistemi koštaju. Naravno, bili smo i u firmama gdje su nas ljudi gledali u čudu i ubjeđivali nas da njima nikakav softver ne treba jer sve drže u glavi ili na papiru, ali ogromna većina ljudi je svjesna da im treba pomoć pri praćenju proizvodnje. Mi ne ubjeđujemo nikoga. Ljudi su svjesni da im treba neka pomoć pri organizaciji proizvodnje i kad vide šta smo mi to napravili obično su i više nego zadovoljni. Problem predstavlja nekada kada su ljudi preopterećeni svakodnevnim radnim zadacima i ne uspijevaju da izdvoje malo vremena za neke procedure koje su potrebne da bi ovakav softver imao smisla. Nijedan softver nije čarobni štapić koji može da riješi sve probleme u proizvodnji. Preduslov za korišćenje bilo kakvog programa, pa i ovog našeg, jeste da u proizvodnom procesu postoji određen broj procedura koje se poštuju, da se zna komandni lanac u firmi, procedura naručivanja, kad i kako se radni nalozi puštaju u proizvodnju itd. Softver je nadogradnja. Baza su procedure koje se poštuju. Nema tog sfotvera koji možete preko noći pomoći firmi gdje je sve ad hoc organizovano.

Kakva su iskustva korisnika i da li se platforma mijenjala tokom cijelog ovog perioda?

B.M. Mi smo konstantno u komunikaciji sa našim klijentima i koristimo se njihovim iskustvima da stalno pobošljavamo sistem. Zbog toga se on neprestano razvija. Stalno nam se ljudi javljaju sa sugestijama i komentarima i mi ga na osnovu toga dograđujemo. Sistem koji naši klijenti danas koriste je mnogo bogatiji u odnosu na onaj prije par mjeseci. Mi imamo tu politiku da ono što dodamo jednom klijentu bude automatski dostupno i ostalima, tako da svi plaćaju samo svoju mjesečnu pretplatu, a sistem stalno postaje veći i bolji. Što se tiče iskustava naših korisnika, neki od njih koriste sistem u punom kapacitetu, koriste ga za pravljenje ponuda, narudžbi, radnih naloga, koriste ga i za pravljenje faktura itd, ali neki koriste, na primjer, samo praćenje magacina materijala ili praćenje magacina alata. Sistem je dovoljno veliki da se svi mogu u njemu pronaći.

Od početne ideje prošlo je dosta vremena. Pretpostavljam da ste u međuvremenu naučili mnogo o poslu, o sebi, tržištu?

B.M. Da, tako se i svi mi osjećamo. Mnogo smo naučili o proizvodnji, o uslovima u kojima rade naši privrednici, o problemima sa kojima se susreću, ali ono što je mnogo bitnije jeste što smo mnogo naučili i sami o sebi. U početku smo svi mi bili previše ubijeđeni u opravdanost naših pretpostavki vezanih za rješavanje nekih problema, pa smo se u skladu s tim stalno gložili i svađali, ali smo tokom rada na ovom projektu naučili da budemo skromniji, oprezniji i da više preispitujemo svoje viđenje stvari. Pravilna analiza informacija i pretpostavki je ključna za normalan rad na bilo kojem projektu pa tako i na ovom našem.

Imate li planove za dalje, kako vidite projekat u bliskoj i daljoj budućnosti?

B.M. Naš sistem je od samog početka preveden na italijanski, engleski i njemački i upravo sada radimo sa jednom italijanskom firmom koja je zainteresovana za njega. Planiramo, naravno, da povećamo broj klijenata kod nas, ali u nekom narednom periodu planiramo i širenje na druga tržišta.